ROZLICZENIA Z NFZ

W ramach kompleksowej usługi rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oferujemy między innymi wykonanie następujących czynności: odbiór dokumentów źródłowych w ustalonych terminach prowadzenie rejestru usług medycznych wykonanych w Państwa placówce, przygotowywanie dokumentacji pozwalającej na wykonanie rozliczenia z NFZ udzielonych przez Państwa świadczeń (raporty statystyczne, faktury, kolejki oczekujących, listy aktywne pacjentów POZ), zarządzanie Systemem Zarządzania Obiegiem Informacji  …